Durant el curs 2015-2016 els alumnes de BIOLOGIA de 1r i 2n de batxillerat de l’IES la Sènia de Paiporta han realitzat pràctiques a la facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València al Campus de Burjassot.

El 27 de novembre de 2015 es realitzaren les pràctiques del mòdul “Descobreix el món microscòpic”.

En aquesta activitat els estudiants tingueren l’oportunitat d’entrar en contacte amb tècniques d’anàlisi avançades que s’utilitzen actualment en diferents camps d’investigació. Hi pogueren observar com s’aprofiten en aquestes tècniques fenòmens físics com ara la fluorescència, l’emissió làser, la dualitat ona-corpuscle d’electrons, etc.

prac bio uv 01

L’activitat s’inicià amb una breu introducció. Després es realitzaren les següents activitats.

  • Preparació de mostres per a microscòpia electrònica. Mostrarem als estudiants tot el procés previ de preparació necessari per a poder observar mostres en un microscopi electrònic.
  • Microscòpia electrònica de transmissió. Explicarem el funcionament de l’equip i observarem mostres.

  • Microscòpia electrònica de rastreig. Veurem com funciona aquest tipus de microscopis i el seu potencial com a eina analítica sobre algunes mostres.
  • Microscòpia làser confocal. En aquesta activitat exposarem els principis bàsics de la microscòpia confocal i mostrarem les aplicacions d’aquesta tècnica.

prac bio uv 02

prac bio uv 03

prac bio uv 04

prac bio uv 05

prac bio uv 06

prac bio uv 07

prac bio uv 08

Dimecres 27 de gener de 2016 de 9:00 h. a 14:10 h. es realitzaren les pràctiques del mòdul “La Biologia a les teues mans”.

BLOQUE IV: Neurociència i Paleontologia.

PRÁCTICA Neurociència : «El cervell, la màquina més complexa de l’univers»

PRÀCTICA Paleontologia: «La foia de bunyol fa 16 milions d'anys: terra de mamífers»

prac bio uv 09

prac bio uv 10

prac bio uv 11

prac bio uv 12

How to Claim bet365 Bonus step by step.